ELEMENTENE

Arrangementsinformasjon

ENSEMBLE PAULUS BAROKK og cellist KRISTIN VON DER GOLTZ 


Jean-Ferý Rebels - Les elements 

Georg Phillip Telemann - Wassermusik

Sebastian Fagerlund - Sky

Georg Friedrich Händel - Water Music


Vi innleder programmet med Jean-Ferý Rebels Les elements, som beskriver verdens skapelse. Første sats inneholder en illustrerende tonesetting av kaos. 

Orkestersuiten Wassermusik av Georg Phillip Telemann, også kalt Hamburger Ebb' und Flut, følger. Den starter med lange, liggende toner som gjenspeiler stille vann, nesten som et havblikk, før den blåser opp i en heftig allegro. Vi møter alt fra den forelskede Neptun til stormende hav i satsen Der stürmende Aeolus og Lustigen Boots Leute (lystige sjømenn). 

Den finske komponisten Sebastian Fagerlunds (f. 1972) interesse for alle slags klanger, musikkstiler og tradisjoner er åpenbart i Sky (2008). Komponert for barokkinstrumenter, er verket en tarantellalignende kraftstasjon som både hyller den vestlige kulturens opphav i Midtøsten og dagens heavy metal-stil.  

Konserten avrundes med utdrag fra Water Music av Georg Friedrich Händel, komponert for en utflukt på Themsen. De ca. 50 musikerne fikk sin egen båt, og måtte spille verket minst tre ganger for den begeistrede kong George I, som hadde bestilt musikken. 

barokkmusikk
samtidsmusikk
orkester
tidligmusikk
ensemblepaulusbarokk

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.